Giới thiệu

BY ON 02-10-2013 IN Giới thiệu, Về trang web Comments Off

Ngày nay, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và mức độ ngày càng tăng gây thiệt hại nhiều về người và của. Một điều dễ nhận thấy là trong những năm gần đây, thiên tai xẩy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Cũng do

CONTINUE READING …