Báo cáo đánh giá mức độ rủi ro khả năng ứng phó với thiên tai của các DNVVN

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Quỹ Châu Á đã phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tiến hành đánh giá mức độ sẵn sàng và nhu cầu về quản lý rủi ro thiên tai của các DN trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường mối quan hệ

CONTINUE READING …

Cẩm nang an toàn trong thiên tai

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp hãy tăng cường thông tin và hỗ trợ để họ lên kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình khi thiên tai xảy ra. Các doanh nghiệp cần phổ biến hướng dẫn và khuyến khích người lao

CONTINUE READING …

Cẩm nang khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Sau thiên tai, nhiều doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh doanh và việc làm của người lao động. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch khắc phục hậu quả cụ thể, rõ ràng và kịp thời để đưa hoạt động kinh doanh trở lại

CONTINUE READING …

Cẩm nang tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) trong quản lý rủi ro thiên tai và môi trường ngày càng được đề cao, nhất là đối với những doanh nghiệp đóng ở những vùng bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai hoặc ở những vùng mà tính môi trường và đa dạng sinh học bị

CONTINUE READING …