e-Course

BY ON 22-07-2014 IN Ấn phẩm, eCourse Comments Off

Hãy lên kế hoạch để bảo vệ tài sản, sự đầu tư và người lao động của doanh nghiệp. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về các bước lập kế hoạch nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, CED xây dựng

CONTINUE READING …

Các khóa đào tạo về Quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp

BY ON 03-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Từ tháng 11 năm 2011, Dự án “Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam được thực hiện trên địa bàn các tỉnh/ thành phố, bao gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà

CONTINUE READING …