Bản tin số 4

BY ON 30-06-2017 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 4 cung cấp thông tin về các thách thức, cơ hội mà biến đổi khí hậu mang lại cho doanh nghiệp. Bản tin số 4 gồm các nội dung sau: – “Thiên tai và biến đối khí hậu – Đôi điều cần biết ”: Nêu một vài khái niệm cơ bản về

CONTINUE READING …

Bản tin số 3

BY ON 27-02-2017 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 3 cung cấp thông tin về các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Bản tin số 3 gồm các

CONTINUE READING …

Bản tin số 2

BY ON 22-11-2016 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 2 với chủ đề Sẵn sàng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu có chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ doanh nghiệp Khải thịnh và Viettronimex xung quanh vấn đề lớn này.  Mục Bạn có biết giới thiệu một số kỹ thuật phòng chống

CONTINUE READING …

Bản tin số 1

BY ON 16-09-2016 IN Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 1 giới thiệu một số hoạt động chính trong khuôn khổ dự án: ” Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ

CONTINUE READING …