Cập nhật tin tức đối tác

BY ON 08-08-2016 IN Liên hệ Comments Off

Các đơn vị điền thông tin bài viết theo mẫu dưới đây (DOWNLOAD file mẫu):

FORM MẪU BÀI VIẾT

 • Tiêu đề bài viết (Tên hội thảo, sự kiện, hoạt động,… cần ngắn gọn):
 • Đơn vị tổ chức:
 • Thời gian tổ chức:
 • Địa điểm tổ chức:
 • Ảnh bài viết (Một vài hình ảnh đại diện liên quan đến chủ đề bài viết. Quy định: Kích thước: 800×600 pixel; Dung lượng < 1Mb/ 1 ảnh)
 • Mục tiêu (hội thảo, sự kiện, hoạt động):
 • Chương trình (hội thảo, sự kiện, hoạt động):
 • Thông tin liên hệ (của đơn vị tổ chức)
 • Các bài trình bày và phát biểu trong chương trình (nếu có):
 • Links các bài báo và phóng sự trong sự kiện (nếu có):
 • Các thông tin liên quan (Nội dung khác nếu có)

Chương trình (hội thảo, sự kiện, hoạt động) được phối hợp và tài trợ bởi TAF và USAID,…

Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào file word theo mẫu trên thì gửi về địa chỉ email: cedhanoi@ced.edu.vn.

Trân trọng,
CED.