Bà Tô Kim Liên – Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: lientk@ced.edu.vn

Bà Tô Kim Liên hiện làm giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quản trị, môi trường, giáo dục, buôn bán người tại Việt Nam. Trước khi làm việc tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển, bà làm Giám đốc Chương trình tại Quỹ Châu Á Việt Nam, gần 12 năm, phụ trách các chương trình:  Phòng chống buôn bán người, quyền lao động, giáo dục môi trường, quản lý rủi ro thiên tai, và quản trị địa phương.

Bà là chuyên gia  thiết kế, thực hiện, quản lý các chương trình trong lĩnh vực quản lý rui ro thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng cường sự tham gia của các đối tác trong các khu vực công và tư nhân, và áp dụng thông tin, truyền thông, và công nghệ (ICT) trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực QLRRTT cho các DNNVV bà đã thiết kế và xây dựng các chương trình: Đào tạo giảng viên nguồn, hướng dẫn đào tạo và lập kế hoạch cho các doanh nghiệp, xây dựng tài liệu, bài giảng, tiến hành các nghiên cứu đánh giá trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó, và hỗ trợ xây dựng chương trình và chiến lược thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Bà có bằng Thạc sỹ nghiên cứu phát triển của Viện Đào tạo Sau Đại học về Nghiên cứu Đối ngoại và Phát triển, Geneva, Thụy Sỹ năm 2009; Cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997; Cử nhân ngoại ngữ, Trường Đại học Sư Phạm Ngoại ngữ Hà Nội năm 1993.