Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

BY ON 14-02-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong khuôn khổ Dự án: “ Đẩy mạnh hợp tác công- tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt nam”, do USAID tài trợ, Quỹ Châu Á (TAF) kết hợp với Trung tâm hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 (SMEDEC

CONTINUE READING …

Tổ chức Đối thoại chính sách giữa Nhà nước với doanh nghiệp về QTRRTT cho doanh nghiệp ĐBSCL.

BY ON 11-02-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Ngày 15/11/2013, Quỹ Châu Á kết hợp với VCCI tổ chức buổi đối thoại chính sách giữa Nhà nước với doanh nghiệp về QTRRTT cho doanh nghiệp tại Cần Thơ. Mục tiêu của hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tại ĐBSCL về tầm quan

CONTINUE READING …

Tiến hành tập huấn QLRRTT cho DNNVV tại Nghệ An

BY ON 05-02-2014 IN Thông tin cần biết Comments Off

5. Khóa tập huấn tại Nghệ An: 5.1 Khóa thứ 1 v  Thông tin chung -            Thời gian tập huấn: 2 ngày (05-06/11/2013) -            Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An -            Các giảng viên của lớp tập huấn: Giảng viên chính: ông Nguyễn

CONTINUE READING …