CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ THIÊN TAI

BY ON 23-06-2017 IN Lập kế hoạch, Tập huấn và diễn tập Comments Off

Chương trình hướng dẫn và lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó thiên tai dành cho doanh nghiệp đóng tại KCN Điện Ngọc, Điện Ban, QN Mục tiêu chương trình: – Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về các bước lập kế hoạch và có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ được

CONTINUE READING …

Hỗ trợ pháp lý và công tác phòng chống rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp

BY ON 22-06-2017 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Hỗ trợ pháp lý và công tác phòng chống rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp

Sáng 14.6, Ban Quản lý các Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Giáo dục và phát triển, Quỹ Châu Á tổ chức diễn đàn “Hỗ trợ pháp lý và công tác phòng chống rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp”. Tham dự diễn đàn

CONTINUE READING …

Diễn đàn “Hỗ trợ pháp lý và công tác phòng, chống thiên tai cho doanh nghiệp” tại Quảng Ngãi

BY ON 14-06-2017 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off , ,

Diễn đàn “Hỗ trợ pháp lý và công tác phòng, chống thiên tai cho doanh nghiệp” tại Quảng Ngãi

Doanh nghiệp đã lập kế hoạch phòng chống rủi ro thiên tai nhưng chưa thể triển khai Sáng 14.6, tại Quảng Ngãi, Trung tâm Giáo dục và Phát triển, Quỹ Châu Á phối hợp cùng Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi tổ chức diễn đàn “Hỗ

CONTINUE READING …

Tập huấn TOT cho cán bộ Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương

BY ON 18-05-2017 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Vào ngày 18/05 và 19/05/2017, tại Thanh Hóa đã diễn ra buổi tập huấn TOT cho các cán bộ của Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM). Chương trình do Trung tâm giáo dục và phát triển (CED) tổ chức, hợp tác về nội dung phòng chống Biến đổi khí hậu

CONTINUE READING …

Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 09-05-2017 IN Hợp tác công tư, Thông tin cần biết, Videos Comments Off

Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và khả năng năng chống chịu của cộng động tại Việt Nam – Dự án Giai đoạn V” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á với mục đích hỗ

CONTINUE READING …