Tập huấn “Quản trị rủi ro thiên tai cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ” tại Nam Định

BY ON 13-07-2015 IN Tin liên quan, Tin tức, Videos Comments Off

Tập huấn “Quản trị rủi ro thiên tai cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ” tại Nam Định,  tham gia lớp tập huấn có gần 100 học viên chủ yếu là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách môi trường, công đoàn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn

CONTINUE READING …

Phương án phòng chống triều cường cục bộ cho một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

BY ON 08-07-2015 IN Các biện pháp giảm nhẹ, Lập kế hoạch Comments Off

Phương án phòng chống triều cường cục bộ cho một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, triều cường là một trong những loại thiên tai có nguy cơ cao ở các đô thị phía nam, theo kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt nam thì triều cường và nước biển dâng

CONTINUE READING …

Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho Doanh nghiệp Thái Bình do SMEDEC 2 tổ chức

BY ON 06-07-2015 IN Tin liên quan, Tin tức Comments Off

Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho Doanh nghiệp Thái Bình do SMEDEC 2 tổ chức, trong hai ngày 2-3/7/2015 vừa qua tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, 36 Quang Trung, thành phố Thái Bình. Trong hai ngày tập huấn, các học viên đến từ các

CONTINUE READING …

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống Thiên tai (66-2014 NĐ-CP)

BY ON 30-06-2015 IN Luật và Chính sách Comments Off

CHÍNH PHỦ                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 66/2014/NĐ-CP                                                                    Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính

CONTINUE READING …

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (94/2014/NĐ-CP)

BY ON 30-06-2015 IN Luật và Chính sách Comments Off

CHÍNH PHỦ                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 94/2014/NĐ-CP                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                     Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014                                                         NGHỊ ĐỊNH      Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai ___________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

CONTINUE READING …

Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho KCN Hiệp Phước, HCMC

BY ON 06-05-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho KCN Hiệp Phước, HCMC Trong ngày 04 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Ban quản lý (BQL) Khu Công Nghiệp (KCN) Hiệp Phước, tp. HCM, tiến hành xây dựng và lập kế

CONTINUE READING …